Thông báo thu giữ TSĐB tại Q.Tân Phú, TP HCM

Ngân hàng TMCP Quốc Dân thông báo tới ông Lâm Quang Thống nội dung như sau:

NCB sẽ thực hiện thu giữ TSĐB bao gồm: QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất số hồ sơ gốc 530/2004 do UBND Quận Tân Phú, TP.HCM cấp ngày 18/02/2004, địa chỉ: số 180/33 Lý Thánh Tông, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, TP HCM, chủ sở hữu ông Lâm Quang Thống. Theo Hợp đồng thế chấp QSDĐ và TS gắn liền với đất số 212/10/HĐTCBĐS/NVB-05 ngày 05/10/2010 và Hợp đồng thế chấp sửa đổi bổ sung được Công chứng số 04 TP HCM, đăng ký giao dịch bảo đảm tại Phòng Tài Nguyên và Môi trường Quận Tân Phú, TP HCM ngày 06/10/2010.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

x Close

FanPage Vay Tiền