Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá

Tên tài sản: Quyền sử dụng đất,

Địa chỉ: phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM.

Quyền sử dụng đất, diện tích 121 m2, thửa đất số: 1077, tờ bản đồ số: 1,

Loại đất: làm nhà ở,

Thời hạn sử dụng: lâu dài

Chủ tài sản: Nguyễn Thị Xuân Dưỡng

Số lượng: 01 tài sản.

Chất lượng: theo hiện trạng thực tế tại thời điểm đấu giá

Giá khởi điểm: 2.257.518.640 đồng (hai tỷ hai trăm năm mươi bảy triệu, năm trăm mười tám ngàn, sáu trăm bốn mươi đồng)

Tiêu chí lựa chọn:

– Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá

– Có phương án đấu giá khả thi và hiệu quả

– Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín khi tổ chức đấu giá tài sản bảo đảm;

– Có thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;

– Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: tại trụ sở người có tài sản đấu giá, trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày thông báo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

x Close

FanPage Vay Tiền