VAY TIÊU DÙNG CÓ TÀI SẢN ĐẢM BẢO

Đôi khi bạn cần một khoản tiền để nhanh chóng giải quyết công việc đột xuất mà không đủ thời gian tiến hành các thủ tục vay tại ngân hàng. Nếu có tài sản đảm bảo, bạn có thể đề nghị được cấp hạn mức thấu chi trên tài khoản cá nhân tại Techcombank và chi tiêu vượt số dư thông qua tài khoản thấu chi của mình bất cứ lúc nào nhằm mục đích tiêu dùng

 • Lợi ích và đặc điểm
 • Điều kiện vay vốn
 • Hồ sơ vay vốn
  • Đơn đề nghị vay vốn kiêm phương án trả nợ (theo mẫu của Techcombank).
  • Hộ khẩu/Giấy đăng ký tạm trú dài hạn
  • CMND/Hộ chiếu còn hiệu lực
  • Giấy tờ chứng minh thu nhập (Quyết định tuyển dụng công chức, Hợp đồng lao động, hoặc các giấy tờ tương đương,…)
  • Giấy tờ liên quan tới tài sản đảm bảo